Boete DUO

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Boete DUO

DUO controleert de opgegeven gegevens op juistheid door informatie op te vragen bij andere overheidsorganen. Deze informatie kan betrekking hebben op de juistheid van inschrijving bij de onderwijsinstelling, op het inkomen of op de inschrijvingsgegevens van uitwonenden. De verkregen informatie wordt vergeleken met de door u opgegeven informatie om te kijken of het met elkaar overeenkomt. DUO kan aangifte doen indien vermoed wordt dat er onjuiste informatie is verstrekt om meer financiering te ontvangen. Dit is een vermoeden van fraude. Hebt u een boete van DUO gekregen en hebt u daar vragen over? Neem contact op bij een financieel belang van minimaal € 500 voor vrijblijvend kosteloos advies.

Boete DUO

Vóór 2015 had het mereldeel van de studenten recht op studiefinanciering – een vast bedrag per maand, afhankelijk van de woonsituatie en financiële middelen van de ouders. Uitwonende studenten hadden recht op een hogere studiefinanciering. Dit maakt het oude studiefinancieringsstelsel fraudegevoelig. Indien wordt vastgesteld dat u inwoonde en hebt opgegeven dat u uitwonende was, zal het onrechtmatig verkregen bedrag worden teruggevorderd en er zal een boete van 50% van de te veel ontvangen studiefinanciering volgen (bij herhaling 100%).

Momenteel is de studiefinanciering omgezet in een lening. Het studentenreisproduct en een eventuele aanvullende beurs zijn een gift, mits de opleiding binnen 10 jaar is afgerond. Het nieuwe stelsel is minder fraudegevoelig, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen inwonende en uitwonende studenten. Indien u onrechtmatig op studiefinanciering aanspraak maakt, wordt de fraude op de manier zoals hierboven beschreven gesanctioneerd.

Bel ons voor juridisch advies of laat een bericht achter

*Gratis telefoonnummer. Bel elke werkdag tussen 09.00 – 18.00 uur. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Onze juristen proberen direct (binnen 3 uur) contact met u op te nemen.

    Menu