Gedagvaard als verdachte

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Gedagvaard als verdachte

Bent u gedagvaard voor een strafbaar feit? U wordt dan verdacht van een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie wil de zaak via een rechterlijke procedure afdoen. De dagvaarding is de officiële oproep waar in staat waar en wanneer u moet verschijnen voor de rechter. In deze dagvaarding staat ook van welk strafbaar feit u verdacht wordt. U kunt onze hulp inschakelen indien u gedagvaard bent door het Openbaar Ministerie door contact met ons op te nemen voor gratis juridisch advies.

De tenlastelegging is een onderdeel van de dagvaarding. Hier staat in wanneer u welk strafbaar feit op een welke locatie zou hebben gepleegd. In de tenlastelegging staat altijd een wetsartikel (veelal uit het Wetboek van Strafrecht) van het strafbare feit waarvan u verdacht wordt. U kunt alleen worden veroordeeld voor een feit dat strafbaar is gesteld in een wet. Een verdachte moet kunnen begrijpen waarvan hij verdacht wordt, zodat hij zichzelf kan verdedigen.

Het is van groot belang dat de dagvaarding bij u aankomt. De Officier van Justitie is wettelijk verplicht om voor een juiste betekening te zorgen van de dagvaarding. Gebeurt dit niet, dan is de dagvaarding nietig. De dagvaarding zal aan u thuis in persoon betekend worden. Bent u niet thuis, dan wordt de dagvaarding afgegeven aan uw huisgenoot, indien hij bereid is om deze aan u te overhandigen. Is er niemand thuis, dan krijgt u per post een kopie van de dagvaarding en wordt deze betekend bij de griffier van de rechtbank waar u moet verschijnen.

Gedagvaard als verdachte

De dagvaarding kan betrekking hebben op een overtreding of op een misdrijf. Overtredingen zijn veelal lichte strafbare vergrijpen, waarvoor vaak een boete of taakstraf wordt gegeven. Denk hierbij aan te hard rijden of op een verboden terrein lopen. Een misdrijf echter is een zwaar strafbaar feit, waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd. Denk aan mishandeling, vernieling of diefstal. Het kan zijn dat het Openbaar Ministerie u een schikkingsvoorstel of een transactie geeft. Het is raadzaam om alle stukken die betrekking hebben op uw strafzaak op te vragen bij het Openbaar Ministerie. Op die manier kunt u uw verdediging voorbereiden. U hebt echter het recht om te zwijgen. Dit betekent dat u geen antwoord hoeft te geven op vragen van de Officier van Justitie of van de rechter.

Tijdens de rechtszaak zal de Officier van Justitie eerst zijn eis voorlezen, waarna u of uw advocaat het woord krijgt. Daarna mag de Officier van Justitie hierop reageren en vervolgens mag u of uw advocaat weer reageren. U krijgt als verdachte altijd het laatste woord. De rechtszaak eindigt met het vonnis van de rechter. Er zijn verschillende vonnissen mogelijk: vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een veroordeling.

Hebt u vragen over uw dagvaarding? Wij staan altijd voor u klaar om u gratis advies te geven.

Bel ons voor juridisch advies of laat een bericht achter

*Gratis telefoonnummer. Bel elke werkdag tussen 09.00 – 18.00 uur. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Onze juristen proberen direct (binnen 3 uur) contact met u op te nemen.

    Menu