Bezwaar afgewezen

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Bezwaar Afgewezen

Bij het indienen van een bezwaar wordt de eerder genomen beslissing heroverwogen, waarbij rekening gehouden wordt met de aangedragen gronden en motiveringen en met eventuele documenten. Een uitspraak op het bezwaarschrift kan gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk worden verklaard. Een gegrond verklaard bezwaar houdt in dat u in het gelijk gesteld wordt. Bij een ongegrond verklaard bezwaar blijft de eerdere afwijzende beslissing gehandhaafd (u wordt bij een afgewezen bezwaar niet in het gelijk gesteld). Een niet-ontvankelijk bezwaar houdt in dat niet aan de formele vereisten voldaan is. Het meest voorkomende vereiste waar niet aan voldaan wordt, is de termijn van 6 weken. Bij een niet-ontvankelijk bezwaar wordt niet gekeken naar de inhoudelijke gronden. Het brengt geen extra kosten met zich mee indien het bezwaar ongegrond of niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Bezwaar Afgewezen

Is uw bezwaar afgewezen en bent u het er niet mee eens? U kunt binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar, beroep instellen bij de rechtbank (sector bestuursrecht). Dit doet u door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het is raadzaam om hulp in te schakelen van een advocaat. De eisen die gelden voor een beroepschrift, zijn dezelfde eisen als voor het bezwaarschrift. Het is daarnaast van belang om de dagtekening en een omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift te vermelden. U kunt ook volstaan met een kopie van deze uitspraak.

Ook in beroep kunt u een voorlopig beroepschrift indienen, net zoals in een bezwaarprocedure. U krijgt daarna de tijd om de gronden te motiveren/aan te vullen. Het duurt doorgaans ten minste een jaar voordat de zaak wordt behandeld ter zitting. Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden bij de rechtbank indien er sprake is van een dringend en spoedeisend belang, waardoor de uitspraak niet afgewacht kan worden.

Indien het beroepschrift door de rechtbank afgewezen wordt, krijgt u vervolgens wederom 6 weken om hoger beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep.

Bel ons voor juridisch advies of laat een bericht achter

*Gratis telefoonnummer. Bel elke werkdag tussen 09.00 – 18.00 uur. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Onze juristen proberen direct (binnen 3 uur) contact met u op te nemen.

    Menu