Boete uitkering

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Boete uitkering

Hebt u een boete ontvangen van uw uitkeringsinstantie in verband met het schenden of niet-nakomen van een verplichting (denk aan inlichtingenplicht)? Het is van belang dat u snel en juist handelt. Een boete van de uitkering levert vaak financiële problemen op. De boete kan tevens verhaald worden op gezinsleden. Het is echter nog maar de vraag of de boete wel rechtmatig opgelegd is. Wilt u graag advies over hoe u bezwaar moet maken tegen het boetebesluit? Neem dan contact met ons op voor inhoudelijk advies over boete uitkering.

Boete uitkering

U hebt een aantal verplichtingen zodra u een aanvraag doet voor een uitkering bij het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst). U moet juiste informatie verschaffen aan de uitkeringsinstantie over uzelf en uw situatie. Alle wijzigingen in deze situatie moet u doorgeven aan de uitkeringsinstantie. Houdt u zich niet aan deze inlichtingenplicht, dan kunt u een boete ontvangen. Deze kan oplopen tot 100% van het onrechtmatig verkregen uitkeringsbedrag. Indien fraude geconstateerd wordt, kan de uitkering (soms zelfs met terugwerkende kracht) aangepast of beëindigd worden. Bij de hoogte van de boete zal rekening gehouden worden met de mate van verwijtbaarheid van de fraude, de mate van ernst van de overtreding en uw (financiële) situatie. De boete kan niet hoger zijn dan het onrechtmatig verkregen bedrag.

Bel ons voor juridisch advies of laat een bericht achter

*Gratis telefoonnummer. Bel elke werkdag tussen 09.00 – 18.00 uur. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Onze juristen proberen direct (binnen 3 uur) contact met u op te nemen.

    Menu