Terugvordering uitkering

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Terugvordering uitkering

De reeds aan u betaalde uitkering kan teruggevorderd worden door het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst), indien zij beweren dat u deze onrechtmatig hebt ontvangen. Dit kan financieel tot grote problemen leiden. Het kan echter zo zijn dat de uitkeringsinstantie het terugvorderingsbesluit niet op juiste gronden genomen heeft. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit van de uitkeringsinstantie. Het is van groot belang dat u alle gronden in het bezwaarschrift aanvoert, omdat anders voorbij kan worden gegaan aan de niet-aangevoerde gronden in een eventueel beroep en hoger beroep.

Het is van belang dat u tijdig het terugvorderingsbedrag terugbetaalt. Indien u het bedrag niet in één keer kunt terugbetalen, kunt u betalingsafspraken maken met de uitkeringsinstantie. De verjaringstermijn is 5 jaar en gaat in op het moment dat het terugvorderingsbesluit wordt genomen. Wordt het bedrag niet (tijdig) betaald, dan kan er een dwangbevel uitgevaardigd worden. Er kan dan een vereenvoudigd beslag worden gelegd op uw inkomen of uitkering. Voor een beslag op uw bezittingen of op uw bankrekening kan de uitkeringsinstantie een deurwaarder inschakelen.

Op het moment dat u het terugvorderingsbedrag niet kunt betalen, kan de uitkeringsinstantie het bedrag ook terugvorderen van uw gezinsleden. Het bedrag kan ook van een ex-partner teruggevorderd worden. Over dit verhaal op de gezinsleden ontvangt u geen bericht in verband met de privacy.

Wilt u graag advies over hoe u bezwaar moet maken tegen een terugvorderingsbesluit? Neem dan contact op met ons voor inhoudelijk advies over de terugvordering uitkering.

Terugvordering uitkering

Alle uitkeringsinstanties hebben als uitgangspunt dat de te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringsgelden worden teruggevorderd. Dit kan het geval zijn indien achteraf blijkt dat u geen recht hebt op een bepaalde uitkering, maar deze wel reeds aan u is uitgekeerd. Indien u een voorschot hebt gekregen op een uitkering naar aanleiding van een toegewezen voorlopige voorziening en het onderliggende bezwaar wordt vervolgens ongegrond verklaard, dan wordt het verleende voorschot teruggevorderd. Als u in aanmerking komt voor een schenking of nalatenschap, kan de bijstandsuitkering ook verhaald worden. De terugvordering wordt bij een schenking verhaald op degene die het bedrag geschonken heeft. Is deze persoon reeds overleden, dan wordt het bedrag verhaald op de nalatenschap van deze persoon. Het kan ook zijn dat u achteraf geld ontvangt dat bedoeld was voor de periode tijdens de looptijd van de bijstandsuitkering (bijvoorbeeld een nabetaling van een vergoeding). Ook ingeval de uitkeringsinstantie de uitkering per vergissing heeft uitgekeerd, wordt dit bedrag teruggevorderd.

Bel ons voor juridisch advies of laat een bericht achter

*Gratis telefoonnummer. Bel elke werkdag tussen 09.00 – 20.00 uur. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Onze juristen proberen direct (binnen 3 uur) contact met u op te nemen.

    Menu