Uitkering stopgezet

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Uitkering stopgezet / ingetrokken / beëindigd

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst), waarbij uw uitkering stopgezet is. In sommige gevallen wordt zelfs een bedrag teruggevorderd wat onterecht uitgekeerd zou zijn. U kunt daardoor in financiële problemen komen. U ontvangt doorgaans een brief van uw uitkeringsinstantie waarin zij aangeeft dat de uitkering stopgezet is en wat de reden van stopzetting is. Er zijn verschillende redenen waarom uw uitkering stopgezet kan worden. De redenen van de uitkeringsinstantie waarom uw uitkering is stopgezet, zijn echter niet altijd juist. Voor advies rondom het bezwaar dat u kunt indienen tegen de stopzetting van uw uitkering, kunt u altijd contact met ons opnemen.

De stopzetting kan financieel voor problemen zorgen. Het is altijd de vraag of de stopzetting van de uitkering wel rechtmatig is. Om bezwaar te maken bij de uitkeringsinstantie, is het van belang dat u dit binnen 6 weken na de dagtekening van de brief doet. Het is dus zaak dat u snel en juist handelt. In het bezwaarschrift licht u toe waarom u het niet eens bent met de stopzetting en toont u aan waarom u wel recht hebt op een uitkering. Wilt u graag advies over hoe u bezwaar moet maken tegen de beslissing over uw uitkering? Neem dan contact met ons op voor inhoudelijk advies over bezwaar uitkering.

Bij het schenden van bijvoorbeeld de inlichtingenplicht kan er zelfs een boete opgelegd worden. Het is vaak onduidelijk of er echt sprake is van een dergelijke schending. Tegen een boetebesluit kunt u ook binnen 6 weken in bezwaar.

Het is raadzaam om een nieuwe aanvraag te doen voor uw uitkering, mocht deze stopgezet zijn of mocht deze zijn afgewezen. Daarbij moet u zorgen dat u een ontvangstbevestiging krijgt. Op die manier kunt u aantonen dat de gemeente de aanvraag ontvangen heeft en de aanvraag in behandeling neemt. Hebt u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan zal de uitkeringsinstantie uw aanvraag ontkennen. Dan hebt u geen recht op de uitkering.

Uitkering stopgezet / ingetrokken / beëindigd

De uitkeringsinstantie kan niet zonder meer uw uitkering stopzetten. Er moet altijd een reden achter zitten. Er zijn verschillende redenen om de uitkering stop te zetten. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het schenden van een van de verplichtingen die u hebt tegenover de uitkeringsinstantie (denk aan inlichtingenplicht of arbeidsplicht), door het voeren van een gezamenlijke huishouding, vanwege wijzigingen in uw persoonlijke (woon- en leef)situatie of vanwege het plegen van fraude. De redenen voor stopzetting van een bijstandsuitkering zijn een stuk breder. De bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld stopgezet worden indien u verhuisd bent naar een andere gemeente binnen Nederland of naar het buitenland, indien u werk hebt gevonden waarmee u meer dan uw bijstandsuitkering verdient, indien u samen gaat wonen met een partner die voldoende inkomen heeft, indien u geld hebt ontvangen uit bijvoorbeeld een erfenis, schenking of geldprijs, indien u recht hebt op een andere uitkering, indien u studiefinanciering ontvangt, indien u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt of indien u in de gevangenis zit.

Bel ons voor juridisch advies of laat een bericht achter

*Gratis telefoonnummer. Bel elke werkdag tussen 09.00 – 20.00 uur. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Onze juristen proberen direct (binnen 3 uur) contact met u op te nemen.

    Menu