Bezwaar uitkering

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Bezwaar Uitkering

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) over uw uitkering door middel van het indienen van een bezwaarschrift. In een bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het is van groot belang dat u het bezwaarschrift binnen 6 weken indient bij de uitkeringsinstantie. Hebt u meer tijd nodig om de gronden te onderbouwen voor uw bezwaar? Dan kunt u ook een voorlopig bezwaarschrift indienen, waarin u aangeeft dat u zo spoedig mogelijk zult aangeven waarom u bezwaar maakt. Wilt u graag advies over hoe u bezwaar moet maken tegen de beslissing over uw uitkering? Neem dan contact met ons op voor inhoudelijk advies over bezwaar uitkering.

Het is raadzaam om een nieuwe aanvraag te doen voor uw uitkering, mocht deze stopgezet zijn of mocht deze zijn afgewezen. Daarbij moet u zorgen dat u een ontvangstbevestiging krijgt. Op die manier kunt u aantonen dat de gemeente de aanvraag ontvangen heeft en de aanvraag in behandeling neemt. Hebt u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan zal de uitkeringsinstantie uw aanvraag ontkennen. Dan hebt u geen recht op de uitkering.

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar Uitkering

Beslissingen van het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) die veel voorkomen zijn de verlaging, stopzetting of intrekking van de uitkering, de afwijzing van een uitkeringsaanvraag, de terugvordering van onterecht ontvangen uitkering, de strafkorting op de uitkering, oplegging van een boete, een maatregel vanwege het schenden van de verplichtingen van de uitkering of een inhouding/verrekening door de gemeente. Deze beslissing kan zijn genomen vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding, vanwege schending van de verplichtingen (inlichtingen- en arbeidsverplichting), vanwege een afgelegd huisbezoek door de gemeente, vanwege de onduidelijkheid van de woonsituatie, vanwege de kostendelersnorm of vanwege inkomen/bijverdiensten naast de bijstandsuitkering. Deze beslissingen hebben gevolgen voor uw uitkering. Het is daarom raadzaam om bezwaar aan te tekenen. U mag zelf bezwaar maken tegen de beslissing van een uitkeringsinstantie. Het is van groot belang om binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen. Dient u uw bezwaarschrift na deze termijn in, dan kijkt de uitkeringsinstantie niet meer naar de gronden van uw bezwaar. Uw bezwaar is dan “niet-ontvankelijk”. Hebt u hulp nodig bij het schrijven van een bezwaarschrift? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u gratis over het bezwaar tegen de beslissing over uw uitkering. Indien noodzakelijk verwijzen wij u door naar een advocaat, die voor u een goed onderbouwd bezwaarschrift in kan dienen tegen de beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst). De advocaat zal u dan ook bijstaan bij de hoorzitting.

Bel ons voor juridisch advies of laat een bericht achter

*Gratis telefoonnummer. Bel elke werkdag tussen 09.00 – 18.00 uur. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Onze juristen proberen direct (binnen 3 uur) contact met u op te nemen.

    Menu